js33333线路登录-3833金沙入口

关于2019 年端午节放假安排的通知

各部门、同仁:

2019 年“端午节”放假安排通知如下:

一、放假时间

06 月07 日(周五)至06 月09 日(周日)休息,06 月10 日(周一)正常上班。

二、注意事项

1、放假期间,办公区、实验区请关闭电闸、锁好门窗,做好安全防范。

2、放假期间,各位员工外出时请注意人身安全。

紧急联系人:高飞     13770704641(办公区)

                    杨晋波  13921446182(实验区)

特此通知!


Copyright 3833金沙入口@ 2018 China All Rights Reserved苏ICP备20045595号-1